Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle diensten en/of werkzaamheden door mr. M.M. Wiersema en andere medewerkers van het kantoor, worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met de eenmanszaak Wiersema Advocatuur en Mediation. 

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door mr. M.M. Wiersema en/of degenen die voor haar diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar wordt uitbetaald.

Mr. M.M. Wiersema is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

De voormelde overeenkomst van opdracht laat de opdrachtnemer vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op voormelde opdracht niet van toepassing.

Alle werkzaamheden worden verricht volgens het tarief dat bij aanvang van de werkzaamheden is overeengekomen.

Wiersema Advocatuur en Mediation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 82608202.

 

Indien van toepassing kan Wiersema Advocatuur en Mediation geen derdengelden ontvangen, omdat zij geen Stichting Derdengelden ter beschikking heeft.