Gespecialiseerd in mediation & personen- en familierecht

Wiersema Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in mediation en het personen- en familierecht. Met meer dan 30 jaar ervaring en een grote betrokkenheid geeft Mirjam Wiersema professionele juridische ondersteuning, van intake tot rechtbank. 

Scheidingsmediator

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Maar u kunt nog best met elkaar door één deur. U wilt de scheiding goed afwikkelen, met professionele ondersteuning. Want u wilt er samen met uw ex goed uitkomen. Misschien heeft u samen kinderen en wilt u het verdriet van de scheiding zoveel mogelijk verzachten. Misschien heeft u een samengesteld gezin en wilt u deze tweede scheiding zo prettig mogelijk laten verlopen. 

Wat uw situatie ook is, scheiden is moeilijk. Met een goede mediator aan uw zijde blijft u werken aan de onderlinge communicatie en is de scheiding sneller geregeld.

Mirjam Wiersema helpt u om tot een regeling te komen waarbij iedereen zich gehoord en gezien weet. Ze is lid van de specialistenvereniging vFAS en volgt daarvoor ieder jaar verplichte opleidingen. Zij is tevens lid van de Mediatorsfederatie Nederland, (MfN). Als ervaren en betrokken scheidingsmediator bemiddelt ze met een unieke mix van zakelijkheid, warmte en humor. Dat er tijdens de sessies niet alleen ruimte is voor emoties, maar ook voor humor, verbaast u misschien. Toch zorgt het vaak voor een opening en in elk geval voor lucht.

Ervaren vFAS-scheidingsmediator 

Als ervaren vFAS-scheidingsmediator kan Mirjam de scheiding van begin tot eind begeleiden. Ze staat u bijvoorbeeld bij als het gaat om vermogensdelingen, contactregelingen, alimentatiezaken en gezag kwesties. 

Uw scheiding is op persoonlijk vlak al complex genoeg. Dan is het prettig dat de juridische aspecten begrijpelijk, eerlijk en zorgvuldig worden afgewikkeld. Mirjam Wiersema regelt het allemaal voor u. Ook als er een of meerdere ondernemingen in het spel zijn. Of als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en nooit een financieel overzicht heeft bijgehouden.

Hoe werkt mediation?

Mediation begint met een intake. U levert een aantal gegevens aan en u vertelt beiden uw verhaal.
Daarna nemen we de communicatie onder de loep. Hoe ging de scheidingsmelding? Hoe communiceert u met elkaar en is dat voor u allebei prettig? Deze bespreking legt een belangrijke basis voor uw lange termijn relatie als ex-partners. Cruciaal, vooral als er kinderen in het spel zijn.

Hierna regelen we de zakelijke afhandeling van de scheiding. Hiertoe behoren de complete financiën, maar ook bijvoorbeeld het ouderschapsplan. Een van de vele dingen die Mirjam Wiersema doet, is alle stukken voor de rechtbank in orde maken. Ze regelt het opstellen en indienen van onder andere het verzoekschrift tot echtscheiding, het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank.

Gefinancierde rechtshulp bij mediation

Heeft u een laag inkomen? Ook dan kunt u waarschijnlijk uw scheiding via mediation regelen. De overheid biedt gefinancierde rechtshulp aan. 

Check bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarmee Mirjam Wiersema een High Trust-overeenkomst heeft, of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Zo ja, dan kunt u tegen een kleine eigen bijdrage bij Wiersema Advocatuur & Mediation terecht voor professionele mediation, ook wanneer u minder te besteden hebt.

Heef u geen recht op gefinancierde rechtshulp, dan is het uurtarief 195,- exclusief btw en kantoorkosten, (5%).

Mother and teenage daughter having an arguument

Personen- en familierecht

Dit is een breed rechtsgebied. Allerlei zaken vallen onder het personen- en familierecht. Zoals problemen rond de contactregeling. De berekening van de kinderalimentatie of de partneralimentatie. Waar krijgen de kinderen hoofdverblijf? Hoe moet het nou als het toch niet lukt om samen het ouderlijk gezag over de kinderen uit te oefenen? Of u wilt met de kinderen verhuizen, maar uw ex geeft geen toestemming. Dit zijn allemaal zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Dat kan tijdens de scheiding gebeuren, maar ook daarna.

Scheidingsadvocaat

Mediation is ook niet voor iedereen weggelegd. Daar kunnen veel redenen voor zijn, die u zelf het beste kent. In dat geval heeft u een eigen advocaat nodig. Een scheidingsadvocaat die let op uw belangen en die van de kinderen. Mirjam Wiersema gaat voor u in gesprek met de advocaat van uw ex en probeert u zoveel mogelijk stress te besparen. Ook wanneer Mirjam optreedt als scheidingsadvocaat, moet er een ouderschapsplan komen voor de kinderregelingen. Ze helpt u ook met een echtscheidingsconvenant waarin de zakelijke gevolgen van de echtscheiding goed geregeld zijn.

Heeft u recht op gefinancierde rechtshulp? Check het op www.raadvoorrechtsbijstand.nl.

Heef u geen recht op gefinancierde rechtshulp, dan is het uurtarief 195,- exclusief btw en kantoorkosten, (5%).

Personen en familierechten

Advocaat slachtofferzaken

Bent u slachtoffer van een delict? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een slachtofferverklaring? Wilt u een vordering indienen of wilt u zich goed voorbereiden op een zitting?

Slachtoffers hadden vroeger geen enkele positie in het strafproces tegen de dader. Op dat gebied is er het nodige veranderd. Zo mag u als slachtoffer vertellen wat het delict met u heeft gedaan. Ook mag u een financiële vordering indienen voor de geleden materiele en immateriële schade. 

Als slachtoffer van een delict is het erg belangrijk dat u goed wordt bijgestaan. Vooral als het gebeurde diepe sporen heeft nagelaten en de emoties flink oplopen als u er met anderen over praat.

Hoe werkt juridische bijstand in slachtofferzaken?

Mirjam Wiersema heeft een speciale opleiding gevolgd om slachtoffers van strafbare delicten bij te staan. Met haar kenmerkende zakelijke en empathische aanpak neemt zij de juridische last van uw schouders.

Gefinancierde rechtshulp bij slachtofferzaken

Als slachtoffer heeft u altijd recht op gefinancierde rechtshulp. U hoeft zelfs geen eigen bijdrage te betalen. Dat betekent dat u bij Wiersema Advocatuur & Mediation terecht kunt voor professionele bijstand, ook wanneer u minder te besteden hebt.